Donatie

Wenst u de activiteiten van onze vereniging te ondersteunen dan zijn alle donaties welkom: 

IBAM BE 86363044349450

Sympathisanten

Als u graag op de hoogte wilt zijn van de activiteiten die u kunt terugvinden in het ledengedeelte (trainingen, spektakel, foto’s, conferentie,… dan hoeft u alleen maar uw sympathisanten bijdrage te regelen van €50,00 op volgend rekeningnummer IBAM BE 86363044349450. Gelieve bij de mededelingen uw complete gegevens te noteren. Bij ontvangst van uw storting krijgt u onmiddellijk een gebruikersnaam alsook een wachtwoord.