Show

Wat kan de Belgische Academie voor Rijkunst bieden?

Diensten "à la carte" ...

De Academie heeft een op zichzelf staande voorstelling van 45 minuten uitgewerkt. Deze bestaat uit verschillende onderdelen die allemaal facetten van de zogenaamde academische rijkunst of 'art du manège' laten zien, gebracht door een 20-tal ruiters en paarden.

Dankzij een netwerk van Belgische en buitenlandse partners kan zij de voorstelling variëren of verlengen door ook disciplines op te nemen die complementair zijn aan de academische rijkunst.

De voorstelling kan ook ingekort worden door slechts enkele onderdelen van het volledige programma te brengen.

Door die flexibele duur en inhoud van het programma van de voorstellingen kan de Academie verschillende taken op zich nemen, zoals bvb :

 • volledige voorstelling voor een groot publiek
 • animatie bij prestigieuze privé- of overheidsevenementen
 • promotionele of publicitaire ondersteuning bij grote publieksmanifestaties
 • animatie van specifieke promotie- of publiciteitscampagnes
 • naam- en merkbekendheid via permanente sponsoring

...in een zeer uiteenlopend kader

De Academie heeft de afgelopen jaren ervaring opgedaan en kan zich aanpassen aan een ruime waaier situaties en externe omstandigheden. Zij heeft in België en in het buitenland opgetreden :

 • in infrastructuur voor paardensport, binnen- en buitenpiste, in verschillende arrangementen bvb. in combinatie met een optreden, cocktail, tentoonstelling, diner, buffet, enz.
 • bij grote paardensportevenementen (internationale concours, races, paardensportbeurzen, enz.)
 • op de meeste plaatsen waar publieksmanifestaties worden georganiseerd,

zowel in open lucht : parken, stranden, sportterreinen, openbare ruimtes, enz.

als binnen : expo-, beurzen- of evenementenhall, enz.

... Technische en financiële aspecten...

De Academie kan vrij gedetailleerde informatie verstrekken over:

 • verschillende infrastructuurtypes en plaatsen geschikt voor de eerder vermelde manifestaties
 • beschikbare of te plaatsen voorzieningen
 • gebruiksvoorwaarden

Eventueel kan de academie de gedeeltelijke of volledige organisatie op zich nemen van eender welk publieksevenement, ofwel direct of ofwel door ervaren bedrijven in te schakelen.

Wegens de verscheidenheid aan diensten en plaatsen die in aanmerking komen voor een voorstelling kunnen we geen precieze aanwijzing geven over de kosten van al deze diensten. Dit kan slechts gebeuren op basis van offertes volgens de wensen van de opdrachtgever.