Oprichting

In 1987 beslisten enkele enthousiaste ruiters zich in een avontuur te storten dat in België eerder een utopie leek : een Academie oprichten om de rijkunst die uit een lange Europese traditie ontstaan was te laten zien en te promoten.

De Academie knoopt aan bij de tradities en de leer die ontstonden in de 16e eeuw aan de Italiaanse renaissance academies en tijdens het classicisme verfijnd werden aan de rijscholen van de Europese hoven. Deze ontwikkeling bereikte haar hoogtepunt in het Frankrijk van de 17eeeuw met de school van Versailles en de vooraanstaande ruiterLa Guérinière.

Als model fungeerden illustere instellingen zoals het Cadre Noir van Saumur, de Koninklijke Andalusische Rijschool van Jerez, de Portugese School voor Rijkunst en de Spaanse Rijschool van Wenen.

Deze vier prestigieuze Europese rijscholen, op dit moment de enige ter wereld, wilden trouwens van meet af aan de Belgische Academie voor Rijkunst  ondersteunen en namen haar op in de door hen opgerichte Internationale Vereniging van de Rijkunst.